IX Kongres Gospodarczy

W czwartek, 11 maja 2017 roku podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wręczyła dyplomy potwierdzające uzyskanie nominacji do Godła Teraz Polska.  Nominację do Godła Teraz Polska traktujemy jako olbrzymie wyróżnienie. Zdobyta przez nas ilość punktów była bardzo wysoka co jest równoznaczne z wysoką oceną firmy, produktu oraz polityki handlowej. Nasza obecność na Kongresie Gospodarczym, gdzie firma została przedstawiona jako dynamiczna i innowacyjna to szansa na to aby być rozpoznawalnym na rynku cukierniczym. Obecność wśród przedstawicieli rządu i instytucji państwowych to dla nas zaszczyt.

Comments are closed.